+994 70 515 16 18

#hranalytics

İR Analitikası

İR Analitikası – Insan Resursları ilə əlaqəli performans indiqatorlarını yönləndirən səbəbləri otaya çıxarmaq üçün statistiki modelləri istifadə edən yeni bir yanaşmadır.

Həsrəddin Quliyev

Yerli ekspert

Həsrəddin Quliyev indiyə qədər Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı və Kapital Bank olmaqla bank sektorunda araşdırmaçı və data analitik təcrübəsinə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində akademik və yaxın 2 il müddətdə isə “Data Science” sahəsində treyner təcrübəsinə malikdir.

Sillabus və kurs haqqında məlumat
Sillabus və kurs haqqında məlumat

Kurs məlumatı

12 Sessiya

2 Dərs həftədə

24 Saat

17-21 Görüş saatı

Proqram haqqında

İR Analitikası – İnsan Resursları ilə əlaqəli performans indiqatorlarını yönləndirən səbəbləri otaya çıxarmaq üçün statistiki modelləri istifadə edən yeni bir yanaşmadır. İşçilərin yüksək performansına təsir edən amillər hansılardır, yeni tətbiqi yanaşmalar performansda dəyişiklərə nədən olubmu, işçilərimiz bizi niyə tərk edir, biz insan resurlarını idarə edərkən nələri diqqətə almalıyıq suallarının da cavab kartı məhz İR Analitikasında gizlidir.“İR Analitika” təlimi artıq dünyada qəbul edilmiş Data Driven Business Modelinin Azərbaycana inteqrasiyasını təmin etməklə yanaşı, bazar üçün İR qərarlarını Data ilə optimizasiya edən professionallar yetişdirməyi hədəfləyir

UNEC tərəfindən təsdiqlənən sertifikat proqramı

Sıfırdan peşəkar səviyyəyə qədər yumuşaq bacarıqlara dair bütün müasir biliklərə sahib olacaqsınız

24 saat
praktiki tədris

32 mövzudan ibarət bütün təlim prosesi "Dinlə - Öyrən - Tətbiq et"metodu ilə tərtib edilib.

Təlimdən sonra
2 ay mentorluq

Öyrənilən biliklərin praktikada tətbiqi zamanı yanınızda olacağıq.

Mövzu başlıqları

1. İR analitikası

İnsan resursları analitikası nədir?

İnsan resursları analitikasının önəmi nədir?

2. İR informasiya sistemləri və verilənlər, məlumat növləri

Məlumat bazası

Məlumatların kateqoriyaları

3. Təsviri Statistika

Orta göstərici alətləri

Aritmatik ortalama

Geometrik ortalama

Median

Mod

4. Hipotez testi və Bir Nümunə t-testi

Hipotez nədir?

Hipotez testinin təstiqlənməsi şərtləri

5. Müstəqil Nümunə T-testi və Mann Whitney U testi

Fərq testlərinin yerinə yetirilməsi

Mann Whitney U testinin tətbiqi

6. Ki-kvadrat Testi

Dəyişənlər arasındakı müstəqillik necə əldə edilir?

Ki-kvadrat paylanması

7. Korrelyasiya Təhlili

Təsadüfi dəyişənlər arasındakı əlaqənin tapılması

8. Reqressiya Modellərinə Giriş

  1. Reqressiya əmsallarının təyini
  2. Reqressiya analizinin şərtləri

9. Xətti Reqressiya Modeli və Qiymətləndirmə Modeli

Qauss-Markov şərtləri

Təsadüfi kəmiyyət

10. Xətti Reqressiya Modelinin Test Edilməsi və Modelləşdirmə Addımları

Praktiki dərs

11. Logistik Reqressiya Modelinə Giriş

Logistik reqressiya nədir?

Logistik reqressiya modelləri

12. Logistik Reqressiya Modelində Təsnifat Performansı

Çıxış dəyərinin proqnozlaşdırılması

Logistik reqressiya modelinin təsnifatları

Təlimçi: Həsrəddin Quliyev

Həsrəddin Quliyev, 2016-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Biznesin İdarə Olunması ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi, 2018-ci ildə isə Akdeniz Universitetində “Ekonometrika” ixtisası üzrə magistr dərəcəsi alıb. Hal-hazırda İstanbul Universitetində “Ekonometrika” üzrə doktorantura və İstanbul Teknik Universiteti “Big Data and Business Analytics” ixtisası üzrə ikinci magistr təhsilini davam etdirir. İndiyə qədər Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı və Kapital Bank olmaqla bank sektorunda araşdırmaçı və data analitik təcrübəsinə, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində akademik və yaxın 2 il müddətdə isə “Data Science” sahəsində treyner təcrübəsinə malikdir.

2018-ci ildə Tam Faktoring tərəfindən keçirilən Hackhathonda “Cluster Analysis with k-means and Ordinal Lojistic Regression: Customer Segmentation” lahiyəsi ilə ilk 5-liyə daxil olub. O, eyni zamanda Scopus bazasında yer alan bir neçə elmi məqalənin müəllifidir və “Determining the spatial effects of COVID-19 using the spatial panel data model” başlıqlı elmi məqaləsi Spatial Statistics akademik dərgisinin ən çox istinad alan məqalələr arasında ilk sıradadır.

Kursa Müraciət et

Məlumatlarınızı daxil etdikdən sonra komandamız dərhal sizinlə əlaqə saxlayacaq.